Cột xử lý nước nhiễm kim loại nặng

Tên cột lọc Cột Lọc Thô AVENNIS AK21
Xuất Sứ Nhập Khẩu Công ty Avennis Việt Nam
Số cột lọc  02 Cột Avenis 1054 hoặc 1252
Vật liệu lọc  Than Hoạt tính gáo dừa, Quặng Mangan
Thời gian thay 12 – 36 Tháng
Lắp đặt  Đầu nguồn nước sinh hoạt
Tác dụng Loại bỏ Ion Kim loại nặng như Fe, Mn, Pb, Asen.
Liên hệ 0937-557-555