Cột Lọc Xử Lý Nước Nhiễm Chất Hữu Cơ

Tên cột lọc Cột Lọc Thô AVENNIS AT
Xuất Sứ Công ty Avennis Việt Nam
Số cột lọc  01 Cột Avenis 1054
Vật liệu lọc  Than Hoạt tính gáo dừa
Thời gian thay 12 – 36 Tháng
Lắp đặt  Đầu nguồn nước sinh hoạt
Liên hệ 0937-557-555

Hotline: 0937.557.555

Contact Me on Zalo