KAROFI HẢI DƯƠNG

Trung tâm phân phối và bảo hành máy lọc nước Karofi tại Hải Dương

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus i2

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus i1

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus s1

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi N-e

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước E-RO118

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước thông minh iRO 2.0

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước thông minh Karofi iRO 1.1

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi sRO Aqualast

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi eRO80 (8 cấp lọc)

Máy Lọc Nước Để Gầm

Máy lọc nước Spido S-s156

Máy Lọc Nước Để Gầm

Máy lọc nước Spido S-s027

Máy Lọc Nước Để Gầm

Máy lọc nước thông minh iRO 1.1