Sản phẩm

Máy Lọc Nước Optimus s1

Model: O-s128, O-s129/A, O-s129/UV

Giá niêm yết:7.000.000 ₫
Giá bán: 5.700.000 ₫
Giảm giá: -1.300.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Optimus i2

Model: O-i228, O-i229/A, O-i229/UV

Giá niêm yết:8.700.000 ₫
Giá bán: 7.000.000 ₫
Giảm giá: -1.700.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Optimus i1

Model: O-i128, O-i129/A, O-i129/U

Giá niêm yết:7.500.000 ₫
Giá bán: 6.200.000 ₫
Giảm giá: -1.300.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Karofi sRO

Model: Ksi80, Ksi90/A, Ksi90/UV

Giá niêm yết:5.960.000 ₫
Giá bán: 4.800.000 ₫
Giảm giá: -1.160.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Karofi iRO 2.0

Model: K8iQ-2, K9iQ-2/A, K9iQ-2/UV

Giá niêm yết:7.660.000 ₫
Giá bán: 6.200.000 ₫
Giảm giá: -1.460.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Karofi iRO 1.1

Model: K8i-1, K9i-1/A, K9i-1/UV

Giá niêm yết:6.480.000 ₫
Giá bán: 5.200.000 ₫
Giảm giá: -1.280.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:

Máy Lọc Nước Karofi iRO 1.1 Để Gầm

Model: K8i-1, K9i-1/A, K9i-1/UV

Giá niêm yết:5.720.000 ₫
Giá bán: 4.600.000 ₫
Giảm giá: -1.120.000 ₫
Tổng số thuế:
Giá / kg:
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.