KAROFI HẢI DƯƠNG

Trung tâm phân phối và bảo hành máy lọc nước Karofi tại Hải Dương

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy Lọc Nước Optimus HOT O-H128

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy Lọc Nước Karofi Thetis K9IP-2

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy Lọc Nước Karofi Thetis KSP90

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi E9RO

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus i2

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus i1

Browse Wishlist

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi Optimus s1

Máy Lọc Nước Tủ Đứng

Máy lọc nước Karofi N-e

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI HẢI DƯƠNG

TRỤ SỞ CHÍNH:
Đại lý: Hoàng Dung
Hotline: Số 7A- Nguyễn Đình Chiểu kéo dài- Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Địa chỉ: 097.1719.222‬

1.TP. HẢI DƯƠNG:
Đại lý: Đạt Minh 
Hotline: Số 44 phố Hồng Tiến (Ngõ 208 – Nguyễn Văn Cừ cũ) – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội
Địa chỉ: 086.663.2568

Đại lý: Đạt Minh 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

2. HUYỆN GIA LỘC
Đại lý: Đạt Minh 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Gia Lộc 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

3. HUYỆN TỨ KÝ
Đại lý: Tứ kỳ 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

HUYỆN BÌNH GIANG

Đại lý: Hoàng Dung
Hotline: Số 7A- Nguyễn Đình Chiểu kéo dài- Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Địa chỉ: 097.1719.222‬

1.TP. HẢI DƯƠNG:
Đại lý: Đạt Minh 
Hotline: Số 44 phố Hồng Tiến (Ngõ 208 – Nguyễn Văn Cừ cũ) – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội
Địa chỉ: 086.663.2568

Đại lý: Đạt Minh 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

2. HUYỆN GIA LỘC
Đại lý: Đạt Minh 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Gia Lộc 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

3. HUYỆN TỨ KÝ
Đại lý: Tứ kỳ 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

HUYỆN THANH MIỆN:

Đại lý: Hoàng Dung
Hotline: Số 7A- Nguyễn Đình Chiểu kéo dài- Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Địa chỉ: 097.1719.222‬

1.TP. HẢI DƯƠNG:
Đại lý: Đạt Minh 
Hotline: Số 44 phố Hồng Tiến (Ngõ 208 – Nguyễn Văn Cừ cũ) – Bồ Đề – Long Biên – Hà Nội
Địa chỉ: 086.663.2568

Đại lý: Đạt Minh 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

2. HUYỆN GIA LỘC
Đại lý: Đạt Minh 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Gia Lộc 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

3. HUYỆN TỨ KÝ
Đại lý: Tứ kỳ 1

Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136

Đại lý: Tứ kỳ 2
Hotline: Số 182 Triệu Quốc Đạt- Phường Điện Biên- Thành Phố Thanh Hóa (Đối diện Ga Thanh Hóa)
Địa chỉ: 098.598.3636 / 0237.385.7222 / 096.683.4136